• Welcome to ชมรมนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น:เว็บไซท์อันดับ๑ของวงการท้องถิ่น.
Main Menu

มีผู้ถามมาว่า ปลัดแย้งว่าคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตวรจสอบคุณสมับิตผู้สูงอายุนั้นไม่มีกม.บัญญัติให้แต่

เริ่มโดย admin, 15-05-2018, 03:26:37

หัวข้อก่อนหน้า - หัวข้อถัดไป