• Welcome to ชมรมนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น:เว็บไซท์อันดับ๑ของวงการท้องถิ่น.
Main Menu

ผู้รับจ้างเหมาขอเบิกค่าเดินทางไปราชการและค่าฝึกอบรมได้หรือไม่ ขอเรียนสอบถามว่า เทศบาลได้จ้างเหมาครู

เริ่มโดย admin, 15-05-2018, 03:22:02

หัวข้อก่อนหน้า - หัวข้อถัดไป

admin

ผู้รับจ้างเหมาขอเบิกค่าเดินทางไปราชการและค่าฝึกอบรมได้หรือไม่

ขอเรียนสอบถามว่า
เทศบาลได้จ้างเหมาครูพี่เลี้ยง แล้วได้ออกคำสั่งให้เดินทางไปต่างจังหวัดเพื่อเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรการดูแลเด็ก เช่นนี้ผู้รับจ้างเหมารายดังกล่าวจะขอเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ และค่าลงทะเบียน ค่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ในการฝึกอบรมได้หรือไม่ ช่วยให้ความกระจ่างด้วย จะเป็นพระคุณอย่างสูง

จนท.พัสดุ 110.78.152.* [ วันศุกร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10:21 น. ]
อยากให้ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเรา

admin

ตามนัยของ อปพร ที่เป็นบุคคลภายนอก
แล้ว อบต สั่งให้ไปราชการมาอยู่จุดตรวจ
หรือไปฝึกอบรม
ก็เบิกได้ โดยเทียบกับ ซี1
โดยคุณ น12 125.25.90.* [ วันศุกร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 14:20 น. ] ผู้ตอบคนที่ 1
อยากให้ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเรา

admin

จ้างเหมาบริการเป็นการจ้างตามระเบียบพัสดุ ผู้รับจ้างเป็นเอกชน วันไหนไม่มาถือว่าไม่มีการส่งมอบงานวันนั้น ต้องปรับตามสัญญา และไม่สามารถเบิกค่าต่างๆที่เกี่ยวกับสิทธิที่เจ้าหน้าที่มีอยู่ได้ อย่าลืมว่าผู้รับจ้างเป็นเอกชน ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐตามระเบียบบริหารงานบุคคล
โดยคุณ ก. 171.4.241.* [ วันศุกร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 15:54 น. ] ผู้ตอบคนที่ 2
อยากให้ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเรา

admin

1.ให้ดูสัญญาจ้างระบุไว้ว่าอย่างไร
2.กรณีสัญญาไม่ระบุไว้ ให้ดูระเบียบที่เกี่ยวข้อง
โดยคุณ ทน. 61.19.82.* [ วันจันทร์ ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09:09 น. ] ผู้ตอบคนที่ 3
อยากให้ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเรา

admin

ดูระเบียบค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเป็นหลัก
โดยคุณ ครับ ส่งเมล์ถึง ครับ 118.175.255.* [ วันจันทร์ ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13:59 น. ] ผู้ตอบคนที่ 4
อยากให้ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเรา

admin

ไม่ได้ครับจ้างเหมาไม่ใช่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นตามความหมายของระเบียบฝึกอบรม
โดยคุณ นิติ 1.179.184.* [ วันจันทร์ ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 14:36 น. ] ผู้ตอบคนที่ 5
อยากให้ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเรา