• Welcome to ชมรมนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น:เว็บไซท์อันดับ๑ของวงการท้องถิ่น.
Main Menu

‘ฝ่ายความมั่นคง-ตร.’ซ้อนแผนรวบข้าราชการท้องถิ่นเรียกรับผลประโยชน์(มีคลิป)

เริ่มโดย admin, 17-05-2018, 14:42:20

หัวข้อก่อนหน้า - หัวข้อถัดไป