• Welcome to ชมรมนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น:เว็บไซท์อันดับ๑ของวงการท้องถิ่น.
Main Menu

คุณรู้หรือไม่ว่า รถหนีหรือไม่รู้ว่า รถคันไหนชน เบิกค่าเสียหาย... ได้ (เป็นความรู้และใช้ช่วยเหลือประช

เริ่มโดย admin, 10-05-2018, 07:17:09

หัวข้อก่อนหน้า - หัวข้อถัดไป

admin  อุบัติเหตุจากรถ มีอยู่เป็นประจำ สถิติว่า มีคนไทยเสียชีวิตจากรถจักรยานยนต์ชั่วโมงละ1 คน เท่ากับวันละ
24 คน ใน 24 คนนี้ มี 12 คน ที่ไม่ได้รับการชดใช้ค่าเสียหายใดๆ เลย เช่นรถที่ชนนั้นหนี หรือไม่รู้ว่ารถคันไหนชน
เป็นต้น และใน 12 คน มีผู้แนะนำได้รับช่วยเหลือรู้จักไปเบิกค่าเสียหาย จากกองทุน 6 คน ที่เหลืออีก 6 คนไม่มีผู้แนะนำ
และไม่รู้ที่จะไปขอรับการช่วยเหลือได้ที่ไหน หากได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ ที่ใกล้ชิดช่วยเหลือแนะนำ
ทายาทผู้เสียหายที่เหลือ 6 คนนี้ จะได้รับการช่วยเหลือ ซึ่งอาจมีผู้เดือดร้อนจำนวนไม่น้อย ปัญหาก็คืนองค์กรที่ใกล้ชิดเหล่านี้
อาจไม่ทราบ

    อ่านต่อคลิกที่นี่ http://www.nitikon.com/Newdatapdf/ubuttihed.pdf
อยากให้ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเรา