เกี่ยวกับชมรมนิติกร อปท. แห่งประเทศไทย > MVกฎหมายและท้องถิ่น

รายการสองแควยามเช้าสัญจร ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก เรื่อง สภาพลเมือง จังหวัดพิษณุโลก ออกอากาศวันท

(1/1)

admin:

รายการสองแควยามเช้าสัญจร ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก เรื่อง สภาพลเมือง จังหวัดพิษณุโลก ออกอากาศวันที่ 18 ก.ค. 2559

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version