• Welcome to ชมรมนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น:เว็บไซท์อันดับ๑ของวงการท้องถิ่น.
Main Menu

รายการสองแควยามเช้าสัญจร ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก เรื่อง สภาพลเมือง จังหวัดพิษณุโลก ออกอากาศวันท

เริ่มโดย admin, 01-05-2018, 07:05:21

หัวข้อก่อนหน้า - หัวข้อถัดไป

admin


รายการสองแควยามเช้าสัญจร ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก เรื่อง สภาพลเมือง จังหวัดพิษณุโลก ออกอากาศวันที่ 18 ก.ค. 2559
อยากให้ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเรา