กรณีศึกษาศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยกรณีหัวหน้าส่วนการคลังทุจริตทางการเงินนายอำเภอออกคำสั่งให้ปลัด อบต.ร

  • 0 ตอบ
  • 1616 อ่าน
*

admin

  • *****
  • 505
    • ดูรายละเอียด
    • www.nitikon.com
กรณีศึกษาศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยกรณีหัวหน้าส่วนการคลังทุจริตทางการเงินนายอำเภอออกคำสั่งให้ปลัด อบต.รับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในฐานะคณะกรรมการเก็บรักษาเงินและในฐานะปลัด อบต.อีกจึงไม่เป็นธรรมให้เพิกถอนส่วนที่ให้รับผิดในฐานะปลัด อบต.http://admincourt.go.th/admincourt/upload/admcase/Document/judgement/PDF/2555/01012-551339-1F-590916-0000582220.pdf
อยากให้ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเรา