ชมรมนิติกรฯ โดยท่านประธานธีรเดช มีแนวทางในการก่อตั้ง โครงการ ๑ ตำบล ๑ นักกฎหมายชมรมนิติกรฯ โดยท่านประธานธีรเดช มีแนวทางในการก่อตั้ง โครงการ ๑ ตำบล ๑ นักกฎหมาย
  • 0 ตอบ
  • 2026 อ่าน
« admin»เมื่อ: 27-04-2561, 08:54:47 »


ชมรมนิติกรฯ โดยท่านประธานธีรเดช มีแนวทางในการก่อตั้ง โครงการ ๑ ตำบล ๑ นักกฎหมาย
เพื่อกระจายการช่วยเหลือทางกฎหมายให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง
รายละเอียดติดตามต่อไป
อยากให้ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเรา