เกี่ยวกับการทำงานที่น่าสนใจ

ไม่มีกระทู้ใหม่ กระดานความรู้ฝ่ายวิชาการชมรมฯ

กระดานความรู้ฝ่ายวิชาการชมรมฯ

บอร์ดย่อย: แลกเปลี่ยนความรู้กับเวบมาสเตอร์, กระดานความรู้จากนิติกรพร, กระดานความรู้จากปุ๊กปิ๊ก แตงโสภา, บทความและความรู้จาก วราภรณ์ แสงชา

ไม่มีกระทู้ใหม่ รวบรวมปัญหาหลักและแนวทางแก้ไข

ไม่มีกระทู้ใหม่ คุยเฟื่องเรื่องงานนิติกรและคำถามทั่วไป

ไม่มีกระทู้ใหม่ เกี่ยวกับวินัยทั้งหมด

เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยทั้งหมด ทั้งระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กระบวนการการดำเนินการ ตัวอย่างเคส และอื่นๆ

บอร์ดย่อย: เรียนวินัยผ่าน LINE โดย อาจารย์ประวิทย์ เปรื่องการ

คุยเฟื่องเรื่องงานนิติการ

ไม่มีกระทู้ใหม่ หนังสือสั่งการที่สำคัญใช้ในการปฏิบัติงานทุกส่วน

หนังสือสั่งการที่สำคัญใช้ในการปฏิบัติงานทุกส่วน

ไม่มีกระทู้ใหม่ เกี่ยวกับงานคลัง

ไม่มีกระทู้ใหม่ ข้อทักท้วง ข้อแนะนำ สตง. ที่น่าสนใจ

ไม่มีกระทู้ใหม่ เกี่ยวกับสวัสดิการ

หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง สวัสดิการนิติกร และตำแหน่งอื่นๆ แนวทาง ความก้าวหน้า ระเบียบ และอื่นๆ

ไม่มีกระทู้ใหม่ คดีทางปกครองที่น่าสนใจ

ที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นที่นิติกรต้องเกี่ยวข้อง คำพิพากษาที่เกี่ยวข้อง กระบวนการดำเนินการทางปกครอง แนวทางแก้ไข แนวทางการต่อสู้ทางปกครอง และอื่นๆ

ไม่มีกระทู้ใหม่ เกี่ยวกับงานบุคคล

ที่นิติกร เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง ในแง่กฎหมาย ระเบียบกฎหมายหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เคส การพูดคุยสอบถาม

ไม่มีกระทู้ใหม่ เกี่ยวกับละเมิด

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง กระบวนการการดำเนินการ เคส

ผลงานเด่นนิติกรท้องถิ่น/และงานในมาตราฐาน

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานดี กิจกรรมเด่น เป็นแบบอย่าง

รวมผลงานเด่นๆของนิติกร ในวงกว้างนอกเหนือจากในที่ทำงานองค์กรของตนเอง เช่น งานวิทยากรบรรยายทั่วประเทศ / งานเป็นคณะกรรมการสอบสวน นอกองค์กร และอื่นๆ

ไม่มีกระทู้ใหม่ แนะนำตัวกันได้ที่นี่

รวมพลคนสอบท้องถิ่น

ไม่มีกระทู้ใหม่ ข่าวสารจากกรมส่งเสริมฯเกี่ยวกับการสอบ

ไม่มีกระทู้ใหม่ แนวข้อสอบทั่วไป

ไม่มีกระทู้ใหม่ แนวข้อสอบ ก.พ

ไม่มีกระทู้ใหม่ แนวข้อสอบสัมภาษณ์ ภาค ค เทคนิคการตอบคำถาม

ไม่มีกระทู้ใหม่ แนวข้อสอบภาค ข เทคนิคการทำข้อสอบ เฉลย

ไม่มีกระทู้ใหม่ แนวข้อสอบภาค ก เทคนิคการทำข้อสอบ เฉลย

ไม่มีกระทู้ใหม่ มาช่วยกันเฉลยข้อสอบ

ไม่มีกระทู้ใหม่ แจกฟรีข้อสอบ ขอข้อสอบ ห้ามซื้อขาย

รวมแวดวงท้องถิ่น

ไม่มีกระทู้ใหม่ กระดานแลกเปลี่ยนโอนย้าย

กระดานแลกเปลี่ยนโอนย้าย

ไม่มีกระทู้ใหม่ รวมทุกตำแหน่งของท้องถิ่นไทย

ขาดตำแหน่งไหนแจ้งมาได้

บอร์ดย่อย: เจ้าหน้าที่ป้องกัน/นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ, เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน, นิติกรปฏิบัติการ/นิติกรชำนาญการ, นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ไม่มีกระทู้ใหม่ เกี่ยวกับสอบท้องถิ่น

ไม่มีกระทู้ใหม่ ข่าวสารวงการท้องถิ่นที่น่าสนใจ

เกี่ยวกับชมรมนิติกร อปท. แห่งประเทศไทย

ไม่มีกระทู้ใหม่ กระดานข่าวสารของท่านประธานชมรม นายธีรเดช นรัตถรักษา

เฉพาะท่านประธาน ธีรเดช ที่ตั้งกระทู้ได้แจ้งข่าวสาร สมาชิกสามารถแสดงความเห็นได้

ไม่มีกระทู้ใหม่ ประวัติประธานชมรมฯ,ส.ค.ส,และอื่นๆ

ไม่มีกระทู้ใหม่ ข่าวสารเฉพาะนิติกร

ไม่มีกระทู้ใหม่ ภาพกิจกรรมเกี่ยวกับชมรม

ไม่มีกระทู้ใหม่ MVกฎหมายและท้องถิ่น

ไม่มีกระทู้ใหม่ วีดีโอกฎหมายน่ารู้

ไม่มีกระทู้ใหม่ บทความสาระน่ารู้

ไม่มีกระทู้ใหม่ ประกาศชมรมนิติกร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( โปรดฟังอีกครั้งหนึ่ง )

ประกาศชมรมนิติกร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( โปรดฟังอีกครั้งหนึ่ง )

ไม่มีกระทู้ใหม่ แถลงการณ์ชมรมนิติกร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แถลงการณ์ชมรมนิติกร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ไม่มีกระทู้ใหม่ สาร์นจากชมรมนิติกร อปท.

สาร์นจากชมรมนิติกร อปท.

หมวดหมู่ทั่วไป

ไม่มีกระทู้ใหม่ สนทนาทั่วไป

คุณสามารถพูดคุยเกี่ยวกับอะไรก็ได้และทุกสิ่งในบอร์ดนี้

ไม่มีกระทู้ใหม่ เตรียมสอบรับราชการท้องถิ่น

เตรียมสอบรับราชการท้องถิ่น

ไม่มีกระทู้ใหม่ ข่าวการสอบราชการทั้งหมด

รวมข้อมูลข่าวสาร การประกาศรับสมัครสอบ โอนย้าย ข้าราชการ ทุกกระทรวง ทบวง กรมฯ ข้าราชการส่วนภูมิภาค ส่วนกลาง รวมไปถึง พนักงานจ้าง พนักงานประจำ ลูกจ้าง ทุกองค์กร

ไม่มีกระทู้ใหม่ เกี่ยวกับทุกตำแหน่ง

ไม่มีกระทู้ใหม่ เกี่ยวกับข้าราชการ กพ.

ไม่มีกระทู้ใหม่ ดาวท้องถิ่น

สาวงามหนุ่มหล่อ วงการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกตำแหน่ง

รวมกฎหมายทุกชนิด

ไม่มีกระทู้ใหม่ ไทยจัสติคบอร์ด

ไม่มีกระทู้ใหม่ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

ไม่มีกระทู้ใหม่ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและพานิชย์

ไม่มีกระทู้ใหม่ เนติบัณฑิต

บอร์ดย่อย: รวมฎีกาที่น่าสนใจ

ไม่มีกระทู้ใหม่ ประมวลกฎหมายที่ดิน

ไม่มีกระทู้ใหม่ ประมวลกฎหมายอาญา

ไม่มีกระทู้ใหม่ ประมวลกฎหมายแพ่งและพานิชย์

บอร์ดย่อย: กฎหมายครอบครัว, หนี้, ละเมิด, อายุความ, ประมวลกฎหมายรวม

ติดต่อโฆษณาได้ที่เว็บมาสเตอร์

ไม่มีกระทู้ใหม่ พ่อค้าแม่ค้าลงขายของได้ฟรีที่นี่ ลงที่อื่นแบนชื่อผู้ใช้หมด

ตามนั้น ลงที่อื่นโดนแบน ลงที่นี่ฟรีๆ

ไม่มีกระทู้ใหม่ ติดต่อโฆษณาที่นี่

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่วนตัวเว็บมาสเตอร์

ไม่มีกระทู้ใหม่ เว็บที่เรานำมาให้แก้ไขเว็บไซท์

บอร์ดย่อย: วิธีโมดิฟายธีม จาก nevikup.blogspot
::<<ชมรมนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น>>:: - Info Center

หนังสือซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการประชุมสภา อบต.หารือ อบจ.ครั้งแรก โดย นายพรนรินทร์ ภูครองหิน (กระดานความรู้จากนิติกรพร)
วันนี้ เวลา 07:41:15
การไม่รับเป็นสมาชิกแห่งเนติบัณฑิตยสภามีความประพฤติและพฤติการณ์กระทำไม่เหมาะสม โดย นายพรนรินทร์ ภูครองหิน (กระดานความรู้จากนิติกรพร)
16-01-2022, 23:59:01
SUPER CAR4CASH-รับจำนำรถ รถติดไฟแนนซ์ รถผ่อนหมดแล้ว รถป้ายแดง รถจักรยานยนต์ โดย smons20 (พ่อค้าแม่ค้าลงขายของได้ฟรีที่นี่ ลงที่อื่นแบนชื่อผู้ใช้หมด)
15-01-2022, 13:15:39
ประกาศ กกต.และคำสั่ง กกต.ให้มีการเลือกตั้งนายก อบต.สมาชิกสภา อบต.ใหม่ โดย นายพรนรินทร์ ภูครองหิน (กระดานความรู้จากนิติกรพร)
14-01-2022, 23:29:26
ตัวอย่างร่างข้อบัญญัติกำจัดสิ่งปกิกูลและมูลฝอยฯ คู่มือร่างข้อกำหนดท้องถิ่น โดย นายพรนรินทร์ ภูครองหิน (กระดานความรู้จากนิติกรพร)
12-01-2022, 03:37:48
รวมกฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ คำพิพากษา คำวินิจฉัยของศาล ข้อบังคับ โดย นายพรนรินทร์ ภูครองหิน (กระดานความรู้จากนิติกรพร)
11-01-2022, 23:07:24
ข้อบัญญัติอันตรายต่อสุขภาพ บ่อดักไขมัน และตลาด โดย นายพรนรินทร์ ภูครองหิน (กระดานความรู้จากนิติกรพร)
10-01-2022, 23:38:59
นายกเทศมนตรีเมืองกรณีที่มีคำสั่งใหรื้อถอนอาคารไม่ถูต้องตามกฎหมาย โดย นายพรนรินทร์ ภูครองหิน (กระดานความรู้จากนิติกรพร)
09-01-2022, 23:59:39
การเล่นการพนันต่อมาถูกเจ้าหน้าที่ตรวจจับกุมให้การรับสารภาพปลดออกชอบแล้ว โดย นายพรนรินทร์ ภูครองหิน (กระดานความรู้จากนิติกรพร)
09-01-2022, 23:57:03
การที่ข้าราชการอาวุธปืนและยาบ้าไว้ในครอบครองลงโทษไล่ออกจากราชการ โดย นายพรนรินทร์ ภูครองหิน (กระดานความรู้จากนิติกรพร)
09-01-2022, 23:55:30
การอุทิศที่ดินให้หลวงแล้วใช้ที่ดินผิดวัถุประสงค์ขอทวงคืนได้หรือไม่ โดย นายพรนรินทร์ ภูครองหิน (กระดานความรู้จากนิติกรพร)
09-01-2022, 14:23:36
นายกเทศมนตรีจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างตลาดสดแพงเกินจริงต้องรับผิดละเมิด โดย นายพรนรินทร์ ภูครองหิน (กระดานความรู้จากนิติกรพร)
09-01-2022, 14:18:16
ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์พร้อมทั้งมีชื่อตำแหน่งรูปภาพของนายก อบจ.ไม่ชอบด้วยระเบียบ โดย นายพรนรินทร์ ภูครองหิน (กระดานความรู้จากนิติกรพร)
08-01-2022, 09:27:00
นายกเทศมนตรีและปลัดไม่มอบหมายงานให้รองปลัดไม่ร้องทุกข์ต่อ ก.จังหวัดได้หรือไม่ โดย นายพรนรินทร์ ภูครองหิน (กระดานความรู้จากนิติกรพร)
08-01-2022, 09:16:08
ลงรูปถ่ายผู้บริหารท้องถิ่นในปฏิทินประจำปีมีความผิดหรือไม่ต้องรับผิดละเมิดหรือไม่ โดย นายพรนรินทร์ ภูครองหิน (กระดานความรู้จากนิติกรพร)
08-01-2022, 09:02:54

2010 กระทู้ ใน 1884 หัวข้อ โดย 406 สมาชิก. สมาชิกล่าสุด: smons20
กระทู้ล่าสุด: "หนังสือซักซ้อมแนวทางปฏิบ..." ( วันนี้ เวลา 07:41:15 )
ดูกระทู้ล่าสุดบนฟอรั่ม
[สถิติอื่นๆ]

9 บุคคลทั่วไป, 0 สมาชิก

วันนี้ออนไลน์มากที่สุด: 24. ออนไลน์มากที่สุด: 325 (05-06-2019, 00:22:25)