แถลงการณ์ชมรมนิติกร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หัวข้อ

(1/2) > >>

[1] แถลงการณ์ชมรมนิติกร อปท ฉบับที่ ๑๑ หากท่านสมาชิกท่านใดเห็นกฎ ระเบียบ พรบ ประกอบ รธน ต่างๆที่ออกแบบขั

[2] แถลงการณ์ครบรอบ ๘ ปี ชมรมนิติกร อปทฯ จากประธานชมรมฯ

[3] ฉบับที่ ๑๐เรื่องการต่อสู้เพื่อวิชาชีพนิติกร

[4] ฉบับที่๙ (ขอขอบคุณ ก.จ., ก.ท.และ ก.อบต. ในการกำหนดให้ตำแหน่งนิติกร อปท.ได้รับเงินเพิ่มเนื่องจากเป็น

[5] ฉบับที่๘ (คัดค้านร่างกฎหมายเพิ่มอำนาจ คตง./สตง.)

[6] ฉบับที่๗ (ปัญหาข้อกฎหมาย"เรื่องเสรีภาพในการชุมนุมตามรัฐธรรมนูญฯ)

[7] ฉบับที่๖ (การตั้งศูนย์ให้ความช่วยเหลือกรณีวังน้ำเขียว)

[8] ฉบับที่๕ (โครงการประชุมสัมมนานิติกร "ทิศทางการพัฒนาตำแหน่งนักกฎหมายภาครัฐ")

[9] ฉบับที่๔ (การเปลี่ยนแปลงผู้ทำหน้าที่ ส.อบจ.)

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version