เกี่ยวกับสวัสดิการ

หัวข้อ

(1/2) > >>

[1] พี่น้องชาวพัสดุได้เฮ เมื่อ ก.จ,ก.ท.,ก.อบต. ได้กำหนดเงินเพิ่มเหตุพิเศษ

[2] ผลงานทำ พ.ต.ก. ขอรบกวนสอบถามท่านผู้รู้ เกี่ยวกับผลงานทำ พ.ต.ก.ดังนี้ 1.จะต้องเป็นผลงานในหน่วยงานต้น

[3] ความคืบหน้าตำแหน่งนักบริหารงานกฎหมาย นิติกรท่านใดไปอบรมมามีความคืบหน้าอย่างไรบ้างเกี่่ยวกับตำแหน่่ง

[4] นิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วิเคราะห์ประเด็นและทิศทางในการฟ้องศาลปกครองกรณี เงินประจำตำแหน่ง

[5] หนังสือสั่งการ เกี่ยวกับการเบิกค่าเล่าเรียนบุตร

[6] สมัยเว็บมาสเตอร์สู้เพื่อ พตก. จนโดน

[7] ข่าวเก่าเอามาเก็บ:ชมรมนิติกร อปท. จะเป็นตัวแทนยื่นหนังสือกับผู้ที่เกี่ยวข้อง หลั

[8] ข่าวเก่าเอามาเก็บ:พิษณุโลกนำร่องเรื่องเงิน พตก. จังหวัดอื่นน่าเอาเป็นแบบอย่างอ่า

[9] ข่าวเก่า พตก เอามาเก็บไว้ในบอร์ดใหม่

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version