กระดานความรู้ฝ่ายวิชาการชมรมฯ

บอร์ดย่อย

[-] แลกเปลี่ยนความรู้กับเวบมาสเตอร์

[-] กระดานความรู้จากนิติกรพร

[-] กระดานความรู้จากปุ๊กปิ๊ก แตงโสภา

[-] บทความและความรู้จาก วราภรณ์ แสงชา

หัวข้อ

(1/24) > >>

[1] ป.ป.ช.ชี้มูลนิติกรกับพวกการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำ ป.ป.ช.ขอระงับคำสั่งทุเลาการปลดออก

[2] การโอนมาราชการท้องถิ่น 1 ตุลาคม 2535 ไม่มีสิทธิรับเงินร้อย 25 จากเงินบำนาญปกติ

[3] ปลดออกจากราชการกรณีผิดอาญามีมลทินหรือมัวหมองแต่ฟ้องเกินระยเวลาไม่รับคำฟ้อง

[4] ชาวบ้านฟ้องเทศบาลนครว่าละเลยต่หน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดไว้กรณีที่ให้คนขายสินค้าฯ

[5] เทศบาลไม่ต่อสัญญาจ้างให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจจึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว

[6] หัวหน้าสำนักปลัดลาออกลงสมัครนายกแต่ผลปรากฎว่าไม่ได้เป็นนายกขอกลับเข้ารับราชการ

[7] ข้าราชการให้เพิกถอนหนังสือนุญาตให้ลากิจวันศุกร์ถึงวันอาทิตย์ชอบด้วยหรือไม่

[8] ทางสาธารณประโยชน์ต่อมาเจ้าของที่ดินอ้างว่าเป็นที่ดินของตนเองตามภารระจำยอม

[9] การที่เทศบาลไม่จ่ายเงินค่าจ้างตำแหน่งผู้จัดการพิพิธภัณฑ์ฯ 5 เดือนไม่ชอบ

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version