รวบรวมปัญหาหลักและแนวทางแก้ไข

หัวข้อ

(1/2) > >>

[1] โครงการเงินกู้เศรษฐกิจชุมชน อ่านต่ออัพเดทแล้ว เปิดอ่านด่วนที่สุดได้ใครที่มีปัญหามาหาทางออกร่วมกัน

[2] โครงการเงินกู้เศรษฐกิจชุมชน ของ อปท

[3] การขอยกเลิกบัญชีสอบแข่งขันของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

[4] เชิญนิติกร อปท. ทุกท่าน ลงรวบรวมปัญหาต่างๆในการปฏิบัติงาน รวมที่นี่ เพื่อนำเข้าการประชุมกรรมการสมาคม

[5] สอบถามเรื่องค่าปรับงานก่อสร้าง

[6] ขอคำแนะนำหน่อยค่ะ

[7] ถึงเวลาที่เราต้องตื่นตัวเมื่อนิติกร บางระจันสิงห์บุรี โดนฝ่ายบริหารชกใช่หรือไม่ อ่านทั้งหมดที่นี่/

[8] โซล่าเซลล์ อ่านต่อ

[9] ปัญหากรณี สตง.เรียกเงินคืนพนักงานส่วนตำบล เป็นคกก.ตรวจงานจ้างไม่มีสิทธิ์เบิก ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจ

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version