ประวัติประธานชมรมฯ,ส.ค.ส,และอื่นๆ

หัวข้อ

(1/2) > >>

[1] ทำเนียบรายชื่อสมาชิกชมรมฯขณะนี้และรหัสที่ใช้ในการโพสกระทู้กระดานเฉพาะสมาชิก

[2] หนังสือตอบรับการเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการกิติมศักดิ์ของท่านกำชัยอธิการบดีคณะนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ฯ

[3] หนังสือตอบรับการเข้าร่วมเป็นที่ปรึกษาชมรมฯของท่านทวีศักดิ์(ปลัด อบต.อ่าวน้อย จ.ประจวบ)

[4] ประวัติท่านประธานชมรม(อัพเดทล่าสุด ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ )

[5] เปิดใจประธานชมรม

[6] หนังสือจากประธานชมรมถึง รมต.กระทรวงมหาดไทยกรณีนิติกรบางระจัน ถูกทำร้าย

[7] ส.ค.ส. ๒๕๕๖ จากพี่ธีรเดช ประธานชมรม

[8] ส.ค.ส. ๒๕๕๔ จากพี่ธีรเดช ประธานชมรม

[9] ส.ค.ส. ๒๕๕๓ จากพี่ธีรเดช ประธานชมรม

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version