เตรียมสอบรับราชการท้องถิ่น

หัวข้อ

(1/2) > >>

[1] เทคนิคการอ่าน พ.ร.บ.

[2] ตอนพิเศษ 16 !! 10 สิ่ง ที่ข้าราชการใหม่ควรเตรียม

[3] ตอนที่ 15 ไขข้อข้องใจ เรื่อง ลำดับที่สอบได้ (บรรจุ)

[4] ตอนที่ 14 วันรับสมัครสอบ และอัตราว่างแต่ละจังหวัด

[5] ตอนที่ 13 [5 ข้อ ... ที่จะฝากถึงท่านที่มีความตั้งใจจะสอบ]

[6] ตอนที่ 12 สำรวจตำแหน่งที่ อปท. ต้องการ "ตรวจดูคุณวุฒิที่ตนมี"

[7] ตอนที่ 11 สิบสามสัปดาห์สุดท้าย ก่อนวันสอบจะมาถึง

[8] ตอนที่ 10 ช่วงตอบคำถามการเตรียมสอบท้องถิ่น

[9] ตอนที่ 09 ยอดเงินที่ อบต. ได้รับจากการจัดสอบเอง

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version