ข่าวสารวงการท้องถิ่นที่น่าสนใจ

หัวข้อ

(1/2) > >>

[1] เลือกตั้ง อบต.

[2] พิพัฒน์ วรสิทธิดำรง ปลัดนักสู้แห่งลุ่มน้ำปิง ขอชิงชัยตัวแทน ก กลาง ท้องถิ่น

[3] แจ้งจับนายก อบต.โหด บีบคอข้าราชการสาว เหตุไม่ตรวจรับงานสร้างถนน งบกว่าล้านบาท

[4] เมื่อนายก อปท บุกกรม เสนอเรื่อง เงินเดือนบริบาลท้องถิ่นห้าพัน อำเภอจ้างได้หมื่นห้า

[5] ผู้บริหาร ข้าราชการท้องถิ่น เป็น จนท ควบคุมโรค โควิด

[6] ป.ป.ช. ออกประกาศกำหนดตำแหน่ง จนท.รัฐตั้งแต่อำนวยการระดับสูงลงมา ให้อำนาจ ป.ป.ท. ดำเนินการไต่สวนได้ ห

[7] มาแล้วรอบ 13! สถ. เรียกผู้สอบแข่งขันได้รายงานตัวเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 30 ก.

[8] สมาคมข้าราชการท้องถิ่นฯ ร้องผู้ตรวจฯ สอบเทียบโอน ขรก.ไม่เท่าเทียม

[9] เรียกรับเงินตำแหน่ง อบต หรือไม่

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version