• Welcome to ชมรมนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น:เว็บไซท์อันดับ๑ของวงการท้องถิ่น.
Main Menu
Menu

Show posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.

Show posts Menu

Messages - นิติกรใหม่

#1
ตาม พรบ.รักษาความสะอาดฯ  กำหนดให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจจับกุมผู้กระทำการฝ่าฝืน หรือไม่ปฎิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงาน เลยอยากทราบว่าการจับกุมนี้ จะต้องดำเนินการอย่างไร จับเอง หรือขอความร่วมมือตำรวจในพื้นที่ หรือต้องทำอย่างไรค่ะ ช่วยแนะนำหน่อยค่ะ ขอบคุณค่ะ