• Welcome to ชมรมนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น:เว็บไซท์อันดับ๑ของวงการท้องถิ่น.
Main Menu
Menu

Show posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.

Show posts Menu

Topics - admin

#22
ครูไพ สกาวเดือน กินร ครูชำนาญการ. ทต.สวนกล้วย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
#23
วันนี้ (11 มิ.ย. 2564) เวลา 09.00 น. นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 6/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบ Zoom โดยมีวาระสำคัญ ประกอบด้วย ความก้าวหน้าการพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน, แนวทางการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกสาม, ความปลอดภัยของผู้เรียน และข้อจำกัดในการบริหารงบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีภารกิจสำคัญในการพิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนามาตรฐานและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนการศึกษาแห่งชาติ การสนับสนุนทรัพยากร การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและเสนอแนะในการออกระเบียบ หลักเกณฑ์ และประกาศที่เกี่ยวกับการบริหารงานของสำนักงาน ไปจนถึงให้ความเห็นหรือคำแนะนำแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ หรือคณะรัฐมนตรี และมีอำนาจหน้าอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนดหรือตามที่ รมว. ศธ. มอบหมาย http://www.dla.go.th/servlet/ActivityServlet?_mode=detail&id=1911
#25
ครูแจ็คกี้ ฤทัยรัตน์ พระตลับ ตำแหน่ง ครู อบต.หนองกุงธนสาร อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น Jacky Ruethairat Phratalab Nitichokchai
#26
จาก ส.อบต.(เลขานุการสภา)ก้าวสู่หัวหน้าสำนักปลัด อบต.คงพอแค่นี้อีกไม่กี่ปีก็เกษียณราชการแล้วการศึกษาคงหยุดไว้ที่ รป.ม.ครับผม เสงี่ยม คารมย์ หน.สป.อบต.นาดง อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ
#27
น้องเอิร์น น.ส.ชุรีพร สาแขม นักวิชาการเงินและบัญชี เทศบาลตำบลพรสวรรค์ อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

 
#30


https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9C%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88?__eep__=6&__gid__=528258953933904&__cft__
  • =AZWvAaMdsnQcLU5FAjeKK4sKHxSE8LKb6pMlXNkuufS_dF35k6aifWbSL1kVS8dK4TvExlyLfaoOigtSUFu9CeAUeHxewb8hU-x4aTlfxB46WPhjIMPI4Xh6cK0bbAW4YcCa5N4sHQWBxpd3jo5QteJZTyv_l5Cm4CnFr6mjnPeAzg&__tn__=*NK-R" role="link" tabindex="0">#สัดส่วนความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ... ลงให้ดูกันหลาย ๆ รอบ


... หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.2/ว 66 ลงวันที่ 25 กันยายน 2550 เรื่อง แนวทางการกำหนดสัดส่วนความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่


 

#31
วันที่ 19 ตุลาคม 2563 เป็นวันชี้ชะตา ของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นตัวแทน ก กลาง ของคนท้องถิ่น ตัวแทนในส่วนพนักงานส่วนท้องถิ่น นายพิพัฒน์ วรสิทธิดำรง ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลสารภี ดีกรี ตำแหน่งนายกสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย นักสู้แห่งลุ่มน้ำปิง ผู้เคยมีผลงานเด่นชัดหลายผลงาน ไม่ว่าจะเป็น การเรียกร้องให้พนักงานส่วนท้องถิ่นสามารถใช้สิทธิเบิกตรงค่ารักษาพยาบาล และอื่นๆอีกมากมาย รวมไปถึงไม่แค่ดูแลเอาใจใส่แต่ตำแหน่งพนักงานส่วนท้องถิ่นเท่านั้น แม้แต่ตำแหน่งพนักงานจ้าง ท่าน ปลัดฯพิพัฒน์ ก็มิได้ทอดทิ้ง มีการประสานงานช่วยเหลือ พนักงานจ้าง ที่ต้องถูกเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรมและอื่นๆ ฉะนั้น ถึงเวลาแล้วหรือยังที่เราจะให้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถ รวมไปถึงทีมงานขององค์กรที่เข้าแข็งเป็นรูปธรรมได้เข้าไปทำงานเป็นตัวแทนของพวกเรา ลองให้โอกาสทีมงานสักครั้ง จะทำตามนโยบายที่ได้ประกาศไว้ ถึงเวลาเปลี่ยนแปลง เอาตามผลงานที่าเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม เพื่อชาวท้องถิ่น....
#32

ณ ชั่วโมง บุคคลผู้มีความสามารถในด้านวิทยากรและยืนหยัดอุดมการณ์ต่อต้านคอรัปชั่น..ต้องยกให้แก่อาจารย์โก้ หัวใจรักในความซื่อตรงเที่ยงธรรม ในการทำงาน ชอบการตรวจสอบ ทุจริตทุกรูปแบบ มิใช่การจับผิด แต่หากการกระทำใด ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบกฎหมาย จะไม่มีคำว่าผิด นอกจากการตรวจสอบแล้ว อาจารย์โก้ ยังรับให้ความช่วยเหลือ พนักงานเจ้าหน้าที่ ที่ต้องโดนชี้มูลคดีต่างๆ ในกรณีที่ ไม่มีเจตนาทำความผิดจริง อาจารย์โก้ ตระเวณให้ความช่วยเหลือ ไม่ว่าจะขึ้นเหนือ ล่องใต้ ไปอีสาน ทะยานตะวันออก อีกทั้งยังเป็นอาจารย์บรรยายหลายเวที เป็นผู้มีประสบการการทำงาน และการอบรมให้ความรู้มากว่าสิบปี นามนี้ ว่าที่ร้อยโท สุรศักดิ์  ดวงแข...


#33

แจ้งจับนายก อบต.โหด บีบคอข้าราชการสาว เหตุไม่ตรวจรับงานสร้างถนน งบกว่าล้านบาทเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ สภ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ น.ส.นันทวดี อรรคบุตร อายุ 39 ปี อาชีพรับราชการ ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชนชำนาญการ กองสวัสดิการสังคม อบต.แห่งหนึ่งในเขต อ.ราษีไศล เปิดเผยว่า ตนพร้อมด้วย พ.ต.ท.วิจิตร โพธิ์สิทธิพันธุ์ ทนายความชื่อดังของ จ.ศรีสะเกษ ได้พยุงร่างที่ฟกช้ำไปทั้งตัว ขาข้างขวาเข้าเฝือกที่บริเวณข้อเท้า เข้าไปพบกับ ร.ต.อ.ปรีชา นาคาแก้ว พนักงานสอบสวน สภ.ราษีไศล เพื่อแจ้งความร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีอาญากับ นายก อบต.แห่งหนึ่ง ซึ่งได้ทำร้ายร่างกาย น.ส.นันทวดี ทำให้ได้รับบาดเจ็บตามร่างกายหลายแห่ง บริเวณลำคอด้านซ้ายมีรอยขูด ซึ่ง ร.ต.อ.ปรีชา ได้รับแจ้งความดำเนินคดีอาญาตามกฎหมายไว้แล้วน.ส.นันทวดี อรรคบุตร อายุ 39 ปี ข้าราชการสาวที่เคราะห์ร้าย ให้การว่า เมื่อเวลาประมาณ 10.00 น.ของวันที่ 10 ก.ย.63 ที่ผ่านมา ตนได้เดินทางกลับมาจากธนาคารแห่งหนึ่งของ อ.ราษีไศล เพื่อไปเบิกเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ นำเอามาจ่ายให้กับผู้สูงอายุในเขตพื้นที่รับผิดชอบ พอกลับมาถึงสำนักงาน กำลังเดินจะขึ้นบันไดสำนักงาน ได้พบ นายก อบต.กำลังเดินขึ้นบันไดอยู่ด้านหน้าของตน แต่พอ นายก อบต.หันมามองเห็นตนที่กำลังเดินขึ้นบันไดมา นายก อบต.ได้เดินเข้ามาหาและพูดว่า “มึงจะเอาอะไรกับกู” และได้เข้ามาใช้มือทั้ง 2 ข้าง และมีมือข้างหนึ่งถือกุญแจพวงใหญ่อยู่ บีบคอของตนอย่างแรง จากนั้นได้ลากเอาร่างของตนลงมาจากบันได แล้วผลักทุ่มตนให้ล้มลงกับพื้นที่ทางเดินก่อนขึ้นบันได้อย่างแรง โดยมีเจ้าหน้าที่ของ อบต.หลายคนแห่งเหตุการณ์ ซึ่งขณะที่ตนล้มลงกองอยู่กับพื้น นายก อบต.จะเข้ามาทำร้ายตนอีก แต่ว่ามี ผอ.กองคลัง และเจ้าหน้าที่ชายหลายคนเข้ามาห้าม และได้ดึงเอาตัวของนายก อบต.ออกไปน.ส.นันทวดี กล่าวว่า จากนั้นมีเพื่อนเจ้าหน้าที่หลายคนมาพยุงร่างของตนขึ้นจากพื้นที่ได้รับบาดเจ็บบริเวณลำคอ หัวเข่าทั้ง 2 ข้าง และบริเวณเท้าขวาออกไปจากที่เกิดเหตุ จากนั้น ปลัด อบต.ได้เข้ามาดูอาการของตน และบอกว่าให้ตนกลับไปที่บ้าน ซึ่งอยู่ห่างออกไปประมาณ 15 กม.เนื่องจากเกรงว่าอาจจะโดนนายก อบต.ทำร้ายอีก เพื่อนที่ทำงานด้วยกันจึงได้ขับรถของตนนำตนไปส่งที่บ้าน ต่อมาวันที่ 11 ก.ย.63 ตนได้ไปพบแพทย์ที่ รพ.ราษีไศล เพื่อให้แพทย์รักษาอาการบาดเจ็บตามร่างกาย ซึ่งแพทย์ตรวจพบว่ามีรอยครูดด้วยของแข็งที่บริเวณลำคอด้านซ้าย หัวเข่าทั้ง 2 ข้างมีรอยช้ำ บริเวณต้นแขนเป็นรอยเขียวช้ำ และที่บริเวณนิ้วเท้านิ้วก้อยกระดูกร้าว แพทย์ได้ใส่เฝือกเอาไว้ โดยแพทย์แจ้งว่าจะต้องใส่เฝือกเอาไว้อย่างน้อย 7 วัน จนกว่าอาการจะดีขึ้น ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ทำให้ตนได้รับบาดเจ็บ และมีความอับอายต่อเพื่อนข้าราชการทุกคนที่พบเห็นเหตุการณ์เป็นจำนวนมากน.ส.นันทวดี ยังกล่าวด้วยว่า สาเหตุที่ตนถูกทำร้ายอย่างโหดเหี้ยมนี้ คาดว่าเกิดจากการที่ตนไม่ยอมลงนามตรวจรับงานจ้างเหมาทำถนนสายบ้านครั่งไปยังบ้านกระเดา หมู่ 7 ระยะทาง 800 เมตร งบประมาณในการก่อสร้าง 1,100,000 บาท ซึ่งครบกำหนดแล้วเสร็จตั้งแต่เดือน มิ.ย.63 แต่ว่าตนซึ่งเป็นประธานตรวจรับงานก่อสร้างกับกรรมการทั้ง 3 คน ไม่ยอมลงนามตรวจรับงาน เนื่องจากตรวจพบว่าการก่อสร้างถนนไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการตามสัญญา เช่น เหล็กและหินไม่เป็นไปตามแบบ ซึ่งเรื่องนี้ได้มีการร้องเรียนไปยัง สตง.จ.ศรีสะเกษ ปปช.จ.ศรีสะเกษ ปปท.ภาค 3 กอ.รมน.ศรีสะเกษ ให้เข้ามาตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว และพบว่าผิดจริง อีกทั้งกรมทางหลวงก็ได้มาตรวจสอบโดยการเจาะถนน เพื่อเอาลูกปูนไปตรวจสอบแล้วพบว่า ไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการ ทำให้ส่วนราชการข้างต้นมีการดำเนินการตรวจสอบการทุจริตดังกล่าวตามกฎหมาย ซึ่งการที่ตนถูกทำร้ายอย่างโหดเหี้ยมครั้งนี้ ตนยืนยันว่าจะดำเนินคดีตามกฎหมายจนถึงที่สุดพ.ต.ท.วิจิตร โพธิ์สิทธิพันธุ์ ทนายความชื่อดังของ จ.ศรีสะเกษ กล่าวว่า จากการที่ได้รวบรวมพยานหลักฐานแล้ว ตนเชื่อว่าเหตุที่ น.ส.นันทวดี ลูกความของตนถูกทำร้ายครั้งนี้ต้องมีสาเหตุมาจากการทุจริตการก่อสร้างถนน งบประมาณ 1 ล้านบาทเศษอย่างแน่นอน เพราะว่าจากการที่ตนได้สอบถามข้อมูลจาก น.ส.นันทวดีแล้ว ไม่พบสาเหตุโกรธเคืองอื่นใด นอกจากเรื่องนี้เรื่องเดียวเท่านั้น ซึ่งจะต้องดำเนินคดีอาญากับ นายก อบต.คนนี้จนถึงที่สุดร.ต.อ.ปรีชา นาคาแก้ว พนักงานสอบสวน สภ.ราษีไศล กล่าวว่า คดีนี้ตนได้รับแจ้งความร้องทุกข์เอาไว้แล้ว ซึ่งขั้นตอนต่อไป ตนจะได้ทำการส่งตัวผู้เสียหายไปตรวจร่างกายที่ รพ.ราษีไศล เพื่อให้แพทย์ทำการชันสูตรบาดแผล จากนั้นจะได้เชิญพยานที่เห็นเหตุการณ์มาสอบปากคำและจะได้รวบรวมพยานหลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินคดีกับผู้ที่ถูกกล่าวหาต่อไป ซึ่งเรื่องนี้ตนได้รายงานให้ พ.ต.อ.ฉัตรพัฒน์ แก้วจันดี ผกก.สภ.ราษีไศล ได้รับทราบแล้ว และได้สั่งการว่าให้ตนรวบรวมพยานหลักฐานให้ครบถ้วนเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายตามกฎหมายอย่างเต็มที่ต่อไป


#34

วันนี้ ท่าน ผอ.ชนินทร์ ราชมณี ได้โพสเพจเฟสบุ๊คว่า
เรียกรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 8
     กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ส่งหนังสือเรียกผู้สอบแข่งขันได้ตามบัญชีของ กสถ. มารายงานตัว ครั้งที่ 8 (โดยจัดส่งทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ผู้สอบได้กรอกไว้ในใบสมัคร)โดยกำหนดรายงานตัวในวันที่ 17 กันยายน 2563 ณ หอประชุม 100 ปีมหาดไทย สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
     ขอให้ผู้ที่ได้รับการเรียกมารายงานตัวแต่งกายสุภาพ และนำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงตนด้วย ตลอดจนผู้มารายงานตัวต้องปฏิบัติตาม "ข้อควรรู้และข้อควรปฏิบัติสำหรับผู้มารายงานตัว" โดยเคร่งครัด รายละเอียดตามเอกสารที่โพลสมา ครับ
      รายละเอียดตามภาพข่าว


#36
  ณ ชั่วโมงนี้ นักเตะแข้งทอง ที่จะกล่าวถึงไม่ได้ อีกคนหนึ่ง มาโนช  ราชาโคตร นิติกรฯ... ตัวเล็ก ใจใหญ่ วิ่งไว ใฝ่ความฝัน ผันตัวเองจากนักเตะแข้งทอง ลงมาเป็นกุนซือ ให้เด็กๆ สานฝันสู่ นักเตะทีมชาติ  กีฬาทุกชนิด เขาชอบเล่น วิ่งไว แม้กระทั่งไก่ชน จนได้รับการติดต่อ ออกอากาศ คดีเด็ด ไก่สู้หมา มาแล้วครั้งหนึ่ง เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อ เชิญชมภาพกันได้เลยคร้าบบบบบบบบบบบบบ#37
 [SMF] ไฟล์สำหรับแก้ไขTheme smf เพื่อไม่ให้กระทบโค๊ดหลัก (Core)
ที่ตั้งไฟล์   
Themes/โฟลเดอร์เทมเพลทของท่าน เช่น Themes/mythem/ (ย้ำว่าไม่ใช่ Themes/default/ นะครับ)

1. index.template.php
ไฟล์ที่เป็นโครงสร้างหลักของธีม ประกอบด้วย Header และ Footer
Header และFooter ในไฟล์นี้จะเป็นเหมือนกันทุกๆหน้า จากไฟล์ตัวนี้

2. BoardIndex.template.php
  แสดงหมวดหมู่ของกระทู้ทั้งหมด ซึ่งจะแสดงในหน้าแรก

3.MessageIndex.template.php
ไฟล์นี้ แสดงกระทู้รวมในหมวดหนึ่งๆ ที่เราคลิกจากหน้าแรกมีโครงสร้างเป็นตาราง Table

4. Display.template.php
แสดงรายละเอียดของกระทู้ พร้อมทั้งคำตอบ

5. Post.template.php
ไฟล์นี้จัดการฟอร์มสำหรับโพสต์กระทู้

เมื่อรู้ว่าไฟล์ไหนทำอะไรแล้ว เวลาจะทำการจัดการแก้ไข ก็ง่ายขึ้นครับ
#38
 [SMF] ข้อควรระวังก่อนการอัพเกรดเวอร์ชั่น

ข้อควรระวังก่อนการอัพเกรดเวอร์ชั่นจาก 1.10++ เป็นเวอร์ชั่น 2.0

วันก่อนนั่งอัพเกรอบอร์ดเวอร์ชั่น  1 เป็นเวอร์ชั่น 2.0.2 มั่นใจเต็มที่เพราะเคยอัพเกรดมาแล้วหลายต่อหลายครั้ง
ครั้งนี้เลยไม่คิดจะbackup ข้อมูลอะไรไว้ก่อนเลย

อัพเกรดครั้งแรก ..ไม่สำเร็จ
ครั้งที่สอง...เหมือนจะสำเร็จ
ครั้งที่สาม..ล้มเหลวเหมือนเดิม
ครั้งนี้ ผมเลยมานั่งหาสาเหตุ ... และก็พบสาเหตุ คือ มีmod บางตัวที่เข้าไปสร้างตารางไว้ในดาต้าเบสและเป็นตารางที่เวลาอัพเกรดแล้ว ไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลง พอระบบมาเจอตารางนี้เข้าก็หยุดทำงาน
ที่ถูกต้องเอา mod ทั้งหมดออกก่อน ก่อนทำการอัพเกรด แต่ครั้งนี้ผมถอดมอดไม่ทันแล้ว ต้องเดินหน้าต่อไป วิธีแก้คือ ลบตารางของมอดเจ้าปัญหาทั้งหมดออก!!

แล้วลองอัพเกรดใหม่..

ครั้งนี้..สำเร็จ แต่..ข้อมูลที่ดึงจากฐานข้อมูลเป็นตัวประหลาดหมดเลย!!

ทั้งๆที่เมนูต่างๆเป็นภาษาไทย แต่กระทู้ทั้งหมดกลายเป็นตัวประหลาด นั่งแก้ทั้งคืนก็ไม่หาย เลยต้องเข้านอนก่อนพรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่

เช้าต่อมา นำดาต้าเบสข้างบนลงมาข้างล่างและลอง install ลงในเครื่องทุกอย่างปกติ ตัวหนังสือปกติ ..ผมค่อยใจชื้นขึ้นมาหน่อย
แต่ปัญหาที่ตามมาติดๆ  คือ ไม่สามารถเอาฐานข้อมูลจากเครื่องขึ้นไปข้างบนได้เลย!!

วิธีแก้ ดูจะง่อยไปหน่อย แต่เหมือนว่าจะเป็นวิธีสุดท้ายที่เหลืออยู่
ผมนั่ง dump ตารางของ smf ทุกตัว ซึ่งมี 63 ตารางลงมาข้างล่างก่อน แล้วค่อย import เข้าฐานข้อมูลผ่าน PHPMyAdmin ทีละตารางๆ

เรียบร้อยครับ บอร์ดผมมามีชีวิตและมีชาติไทยเหมือนเดิมแล้ว

ข้อควรระวังสำหรับเรื่องนี้ คือ ก่อนอัพเกรด ต้อง
1. เลือกธีมให้เป็นธีมdefault
2. เลือกภาษาอังกฤษ
3. ถอด mod ทั้งหมดออกก่อน
#39
 [SMF]การปรับpermission หรือการอนุญาตในบอร์ด


โจทย์ คือ ต้องการให้สมาชิกบางกลุ่ม อ่านได้อย่างเดียวในบางบอร์ด

1. ล็อกอินเข้าระบบแอดมิน
2. ไปที่ ผู้ดูแล > ควบคุมสมาชิก > Permissions > Edit Profiles
3. ดูด้านล่างที่แทบ New Profile มี 2 ช่องในการสร้าง Profile ใหม่
    -  Profile Name:  ตั้งชื่อโปรไฟล์ใหม่
    - Copy Permissions From: เลือกโปรไฟล์ต้นแบบ
4. คลิกCreate

5. หลังจากสร้างแล้วเราจะได้ Profile ตัวใหม่ที่เกิดจากน้ำมือที่เราสร้างขึ้นมา คลิกไปที่โปรไฟล์ใหม่นั้นเลย
6. ระบบจะนำไปยังหน้าจัดการ 'การอนุญาต' ทีนี้เราจะกำหนดให้กลุ่มไหนทำอะไรได้ ก็กำหนดตรงนี้เลยให้เสร็จ  (อย่าลืมกำหนดให้อ่านได้อย่างเดียวด้วยตามโจทย์ที่ตั้งไว้)

7. จากนั้นไปที่เมนู Permission By Board
8. เราอยากให้บอร์ดไหนอ่านได้อย่างเดียว คลิกที่ชื่อบอร์ดนั้นเลย
9. หลังจากคลิกแล้ว ดูด้านล่าง เมนู Permission Profile:
เลือกโปรไฟล์ที่เราได้สร้างไว้ในข้อที่ 3  แล้วคลิกปุ่ม แก้ไข
10. เสร็จพิธี
#40
 [SMF] เพิ่ม thumbnail ในหน้ากระทู้รวม

วันนี้มานำเสนอไอเดีย การปรับแต่งบอร์ดให้มีความน่าสนใจมากขึ้น ด้วยการเพิ่ม thumbnail และหัวข้อกระทู้ในหน้ากระทู้รวม ตามภาพ


(ดูตัวอย่างจริงที่ http://phithan-toyota.com/forums/index.php/board,18.0.html)

ดูภาพประกอบคำอธิบายนะครับ
ผมดึงภาพเป็น thumbnail จากกระทู้โดยการสุ่ม ดึงมาแค่ 4 กระทู้และดึงสุ่มมาทุกครั้งที่แสดงพร้อมกับหัวข้อกระทู้ เพื่อเพิ่มความน่าสนใจกับบอร์ดมากขึ้น

ถัดลงมาจากนั้น จะเป็นกรอบและมีชื่อหมวดหมู่เว็บบอร์ด ภาพประจำหมวดหมู่ และคำอธิบายเว็บบอร์ดที่เพิ่มในหน้าแอดมิน ทั้งนี้เพื่อให้คนเข้าเว็บบอร์ดเมื่อคลิกมายังหน้ารวมแล้ว ไม่หลงทาง รู้ว่าตัวเองอยู่ห้องไหนอยู่

เป็นทิปสั้นๆนะครับ ลองเข้าไปปรับดูที่ไฟล์  MessageIndex.template.php ส่วนรายละเอียดว่าปรับยังไง ตรงจุดไหนบ้าง เดี๋ยวค่อยว่ากันต่อในบทความถัดไป

อันนี้แค่เกริ่นนำพอเป็นไอเดียก่อน