แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - chanliverpoolclup

หน้า: [1]
1
โรงเรียนในสังกัดเทศบาล ถูกสตง.ทักท้วง เรื่อง การแบ่งซื้อแบ่งจ้าง มูลเหตุเกิดจากโรงเรียน ได้รับเงินอุทิศโดยไม่ระบุวัตถุประสงค์ จำนวนน 1,000,000 บาท นำเข้าเป็นรายได้สถานศึกษาอย่างถูกต้อง และต่อมาได้นำงบประมาณนี้ไปจัดทำโครงการก่อสร้างรั้ว วงเงิน 489,000 และโครงการก่อสร้างหลังคาโดมเอนกประสงค์ 499,000 บาท ซึ่งทั้งสองโครงการลงนามสัญญาพร้อมกัน และมีผู้รับจ้างเดียวกัน คือ นาย ก. คำถาม โรงเรียนควรเขียนชี้แจงอย่างไรครับ ขอความอนุเคราะห์ท่านมีความรู้และประสบการณ์ด้วยครับ

หน้า: [1]