ชมรมนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น:เว็บไซท์อันดับ๑ของวงการท้องถิ่น

คุยเฟื่องเรื่องงานนิติการ => คดีทางปกครองที่น่าสนใจ => ข้อความที่เริ่มโดย: admin ที่ 22-04-2018, 10:06:44

หัวข้อ: กรณีศึกษาศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยกรณีหัวหน้าส่วนการคลังทุจริตทางการเงินนายอำเภอออกคำสั่งให้ปลัด อบต.ร
เริ่มหัวข้อโดย: admin ที่ 22-04-2018, 10:06:44
กรณีศึกษาศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยกรณีหัวหน้าส่วนการคลังทุจริตทางการเงินนายอำเภอออกคำสั่งให้ปลัด อบต.รับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในฐานะคณะกรรมการเก็บรักษาเงินและในฐานะปลัด อบต.อีกจึงไม่เป็นธรรมให้เพิกถอนส่วนที่ให้รับผิดในฐานะปลัด อบต.http://admincourt.go.th/admincourt/upload/admcase/Document/judgement/PDF/2555/01012-551339-1F-590916-0000582220.pdf