ชมรมนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น:เว็บไซท์อันดับ๑ของวงการท้องถิ่น

เกี่ยวกับการทำงานที่น่าสนใจ => กระดานความรู้ฝ่ายวิชาการชมรมฯ => ข้อความที่เริ่มโดย: นายพรนรินทร์ ภูครองหิน ที่ 19-05-2022, 06:37:24

หัวข้อ: แนวทางการสอบสวนข้อเท็จจริงและการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย
เริ่มหัวข้อโดย: นายพรนรินทร์ ภูครองหิน ที่ 19-05-2022, 06:37:24
นิติกรพรขอนำเรียนกรณีศึกษาแนวทางการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงและการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีผู้ขอมาครับท่าน (ค้นโดยนิติกรพร)

http://www.dla.go.th/upload/document/type2/2020/8/24004_1_1597377986407.pdf?time=1609819909113&fbclid=IwAR3x_er0872SP9Ny4xQIPV728Uj_YyYzg4cedBODhPGp1aMV7VnCc8DQTVw