ชมรมนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น:เว็บไซท์อันดับ๑ของวงการท้องถิ่น

เกี่ยวกับการทำงานที่น่าสนใจ => กระดานความรู้ฝ่ายวิชาการชมรมฯ => กระดานความรู้จากนิติกรพร => ข้อความที่เริ่มโดย: นายพรนรินทร์ ภูครองหิน ที่ 12-01-2022, 03:37:48

หัวข้อ: ตัวอย่างร่างข้อบัญญัติกำจัดสิ่งปกิกูลและมูลฝอยฯ คู่มือร่างข้อกำหนดท้องถิ่น
เริ่มหัวข้อโดย: นายพรนรินทร์ ภูครองหิน ที่ 12-01-2022, 03:37:48
(https://www.nitikon.com/index.php?action=dlattach;topic=181957.0;attach=381;image)

นิติกรพรขอนำเรียนตัวอย่าง (ร่าง) ข้อบัญญัติกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การประกอบกิจการตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย การควบคุมมลพิษจากควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา การควบคุมการเลี้ยงสุกร และคู่มือร่างข้อกำหนดท้องถิ่นตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาด เพื่อเป็นแนวทางศึกษาต่อไป ดังนี้
1.ตัวอย่าง (ร่าง) ข้อบัญญัติเรื่องกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย (ค้นโดยนิติกรพร) https://laws.anamai.moph.go.th/th/cms-of-663/download?id=80941&mid=8783&mkey=m_document&lang=th&did=25961
2.ตัวอย่าง (ร่าง )ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเรื่องการประกอบกิจการตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ (ค้นโดยนิติกรพร) https://laws.anamai.moph.go.th/th/cms-of-663/download?id=80940&mid=8783&mkey=m_document&lang=th&did=25960
3.ตัวอย่าง (ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเรื่องการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย (ค้นโดยนิติกรพร) https://laws.anamai.moph.go.th/th/cms-of-663/download?id=80939&mid=8783&mkey=m_document&lang=th&did=25959
4.ตัวอย่าง (ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเรื่องการควบคุมมลพิษจากควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา (ค้นโดยนิติกรพร) https://laws.anamai.moph.go.th/th/cms-of-663/download?id=80938&mid=8783&mkey=m_document&lang=th&did=25958
5.ตัวอย่าง (ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเรื่องการควบคุมการเลี้ยงสุกร (ค้นโดยนิติกรพร) https://laws.anamai.moph.go.th/th/cms-of-663/download?id=80934&mid=8783&mkey=m_document&lang=th&did=25957
6.ตัวอย่าง (ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล ก. (ค้นโดยนิติกรพร) https://laws.anamai.moph.go.th/th/cms-of-663/download?id=80933&mid=8783&mkey=m_document&lang=th&did=25956
7.คู่มือร่างข้อกำหนดท้องถิ่นตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาด 2535 (ค้โดยนิติกรพร) http://www.dla.go.th/upload/ebook/column/2018/10/2226_6010.pdf