ชมรมนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น:เว็บไซท์อันดับ๑ของวงการท้องถิ่น

เกี่ยวกับการทำงานที่น่าสนใจ => กระดานความรู้จากนิติกรพร (นายพรนรินทร์ ภูครองหิน) => หัวข้อที่ตั้งโดย: นายพรนรินทร์ ภูครองหิน เมื่อ 16-10-2021, 06:43:23

ชื่อ: การมีคำสั่งพักงานเพื่อรอผลการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงชอบด้วยกฎหมายหรือไม่
โดย: นายพรนรินทร์ ภูครองหิน เมื่อ 16-10-2021, 06:43:23


นิติกรพรขอนำเรียนกรณีศึกษาการที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.ได้มีคำสั่งไต่สวนความผิดกรณีที่เอื้อประโยชน์ต่อบริษัท..ทำให้ราชการเสียหาย ต่อมามีคำสั่งพักงานเพื่อรอผลการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง แต่มีผู้อื่นไม่ถูกพักงานด้วย เป็นการพักงานที่ไม่เป็นธรรมและเป็นการเลือกปฏิบัติหรือไม่ กล่าวคือ การออกคำสั่งพักงานต้องปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน การไม่พักงานบางรายจึงไม่เลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมแต่อย่างใด ดังนั้น คำสั่งดังกล่าวจึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว (ค้นโดยนิติกรพร) 16/10/2564 https://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/admcase/Document/judgement/PDF/2561/03012-610143-1F-640720-0000684666.pdf