ชมรมนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น:เว็บไซท์อันดับ๑ของวงการท้องถิ่น

เกี่ยวกับการทำงานที่น่าสนใจ => กระดานความรู้ฝ่ายวิชาการชมรมฯ => กระดานความรู้จากนิติกรพร => ข้อความที่เริ่มโดย: นายพรนรินทร์ ภูครองหิน ที่ 12-10-2021, 22:50:46

หัวข้อ: รองนายกเทศมนตรีไม่แสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินโฉนดที่ดินของคู่สมรสฯ
เริ่มหัวข้อโดย: นายพรนรินทร์ ภูครองหิน ที่ 12-10-2021, 22:50:46
1.นิติกรพรขอนำเรียนกรณีศึกษาจากคำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองกรณีรองนายกเทศมนตรีไม่แสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สิน โฉนดที่ดินของคู่สมรส ต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.กล่าวคือ รองนายกเทศมนตรีให้การรับสารภาพ จำคุก 1 เดือน และปรับ 4,000 บาท โทษจำคุกจึงให้รอการลงโทษไว้มีกำหนด 1 ปี 💥(ค้นโดยนิติกรพร)💥 13/10/2564 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/A/067/T_0025.PDF 2.นิติกรพรขอนำเรียนกรณีศึกษาจากคำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองกรณีนายกเทศมนตรีไม่แสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สิน ต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.กล่าวคือ นายกเทศมนตรีให้การรับสารภาพ จำคุก 1 เดือน และปรับ 4,000 บาท โทษจำคุกจึงให้รอการลงโทษไว้มีกำหนด 1 ปี 💥(ค้นโดยนิติกรพร)💥13/10/2564 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/A/067/T_0029.PDF 3.นิติกรพรขอนำเรียนกรณีศึกษาจากคำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองกรณีรองนายกเทศมนตรีไม่แสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สิน บัญชีธนาคาร เงินเหมุนเวียน ฯลฯ กล่าวคือ รองนายกเทศมนตรีให้การรับสารภาพ จำคุก 2 เดือน และปรับ 8,000 บาท โทษจำคุกจึงให้รอการลงโทษไว้มีกำหนด 1 ปี 💥(ค้นโดยนิติกรพร)💥 13/10/2564 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/A/067/T_0033.PDF 4.นิติกรพรขอนำเรียนกรณีศึกษาจากคำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองกรณีรองนายกเทศมนตรีไม่แสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สิน เงินฝากธนาคาร เงินลงทุน และที่ดิน กล่าวคือ รองนายกเทศมนตรีให้การรับสารภาพ จำคุก 1 เดือน 💥(ค้นโดยนิติกรพร)💥 13/10/2564 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/A/067/T_0038.PDF 5.นิติกรพรขอนำเรียนกรณีศึกษาจากคำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองกรณีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่แสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สิน ต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.และ ป.ป.ชขอให้นำโทษที่รอการลงโทษไว้มาบวกกับโทษในคดีนี้ กล่าวคือ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้การรับสารภาพ จำคุก 1 เดือน และปรับ 4,000 บาท โทษจำคุกจึงให้รอการลงโทษไว้มีกำหนด 1 ปี 💥(ค้นโดยนิติกรพร)💥 13/10/2564 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/A/067/T_0042.PDF