::<<ชมรมนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น>>::

เกี่ยวกับการทำงานที่น่าสนใจ => กระดานความรู้ฝ่ายวิชาการชมรมฯ => กระดานความรู้จากนิติกรพร => ข้อความที่เริ่มโดย: นายพรนรินทร์ ภูครองหิน ที่ 22-09-2564, 15:58:52

หัวข้อ: การฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งการแต่งตั้งผู้ใหญ่บ้าน
เริ่มหัวข้อโดย: นายพรนรินทร์ ภูครองหิน ที่ 22-09-2564, 15:58:52
นิติกรพรขอนำเรัยนกรณีศึกษาการฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งการแต่งตั้งผู้ใหญ่บ้าน กล่าวคือ การที่มีคำสั่งแต่งตั้งผู้ใหญ่บ้านจึงชอบด้วยกฎหมายแล้วยกฟ้อง💥(ค้นโดยนิติกรพร)💥

https://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/admcase/Document/judgement/PDF/2561/09012-610240-1F-640303-0000677235.pdf