ชมรมนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น:เว็บไซท์อันดับ๑ของวงการท้องถิ่น

เกี่ยวกับการทำงานที่น่าสนใจ => กระดานความรู้ฝ่ายวิชาการชมรมฯ => กระดานความรู้จากนิติกรพร => ข้อความที่เริ่มโดย: นายพรนรินทร์ ภูครองหิน ที่ 19-09-2021, 07:19:07

หัวข้อ: ฟ้องให้คืนเงินค่าอบรมหลักสูตร ก.ศป. ได้ใช้เงินไปแล้วไม่มีเงินเหลืออยู่ไม่ต้องคืน
เริ่มหัวข้อโดย: นายพรนรินทร์ ภูครองหิน ที่ 19-09-2021, 07:19:07


นิติกรพรขอนำเรียนกรณีศึกษา การที่กรมการพัฒนาชุมชนฟ้องขอให้คืนเงินค่าลงทะเบียนอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองตามมาตรฐานที่ ก.ศป. รับรอง รุ่นที่ 2 กับนักวิชาการพัฒนาชุมชน จำนวน 99,000 บาท ให้คืนเงินจำนวนดังกล่าวให้กับทางราชการ กล่าวคือ นักวิชาการพัฒนาชุมชนเชื่อโดยสุจริตว่า เบิกจ่ายได้ตามระเบียบ จึงเป็นกรณีที่นักวิชาการพัฒนาชุมชนได้ใช้เงินไปแล้ว ไม่มีเงินเหลืออยู่จึงไม่ต้องคืน ดังนั้น นักวิชาการพัฒนาชุมชน จึงไม่ต้องคืนจำนวนดังกล่าวให้แก่กรมการพัฒนาชุมชนแต่อย่างใด (ยกฟ้อง) 💥(ค้นโดยนิติกรพร)💥 19/09/2564 https://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/admcase/Document/judgement/PDF/2562/09012-620027-1F-640701-0000683542.pdf