::<<ชมรมนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น>>::

เกี่ยวกับการทำงานที่น่าสนใจ => กระดานความรู้ฝ่ายวิชาการชมรมฯ => กระดานความรู้จากนิติกรพร => ข้อความที่เริ่มโดย: นายพรนรินทร์ ภูครองหิน ที่ 08-09-2564, 23:31:03

หัวข้อ: ตัวอย่างการออกระเบียบของเทศบาลตำบล
เริ่มหัวข้อโดย: นายพรนรินทร์ ภูครองหิน ที่ 08-09-2564, 23:31:03


๑.ระเบียบเทศบาลตำบลเกาะช้าง ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๖๒ 💥(ค้นโดยนิติกรพร)💥http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/210/T_0001.PDF

๒.ระเบียบเทศบาลตำบลเกาะช้าง ว่าด้วยการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัย ในการให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. ๒๕๖๒💥(ค้นโดยนิติกรพร)💥http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/210/T_0009.PDF