::<<ชมรมนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น>>::

เกี่ยวกับการทำงานที่น่าสนใจ => กระดานความรู้ฝ่ายวิชาการชมรมฯ => กระดานความรู้จากนิติกรพร => ข้อความที่เริ่มโดย: นายพรนรินทร์ ภูครองหิน ที่ 07-08-2564, 04:01:16

หัวข้อ: เทศบาลซื้อเสื้อแจกงานประเพณี สตง.เรียกเงินคืนไม่ต้องรับผิดทางละเมิด
เริ่มหัวข้อโดย: นายพรนรินทร์ ภูครองหิน ที่ 07-08-2564, 04:01:16


นิติกรพรขอนำเรียนกรณีศึกษาการที่เทศบาลซื้อเสื้อแจกงานประเพณี สตง.เรียกเงินคืนไม่ต้องรับผิดทางละเมิด มีผู้ขอมาครับท่าน 💥(ค้นโดยนิติกรพร)💥 (1) อ.165/2563 https://admincourt.go.th/admincourt/upload/admcase/Document/judgement/PDF/2559/01012-590007-1F-630416-0000657191.pdf นิติกรพรขอนำเรียนกรณีศึกษาการที่เทศบาลซื้อเสื้อแจกงานประเพณี สตง.เรียกเงินคืนไม่ต้องรับผิดทางละเมิด มีผู้ขอมาครับท่าน 💥(ค้นโดยนิติกรพร)💥 (2) อ.166/2563 https://admincourt.go.th/admincourt/upload/admcase/Document/judgement/PDF/2559/01012-590787-1F-630416-0000657189.pdf