ชมรมนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น:เว็บไซท์อันดับ๑ของวงการท้องถิ่น

เกี่ยวกับการทำงานที่น่าสนใจ => กระดานความรู้ฝ่ายวิชาการชมรมฯ => กระดานความรู้จากนิติกรพร => ข้อความที่เริ่มโดย: นายพรนรินทร์ ภูครองหิน ที่ 01-08-2021, 00:01:37

หัวข้อ: การสั่งไม่ฟ้องโดยไม่พิจารณาพยานหลักฐานให้รอบครอบการลงโทษตัดเงินเดือนจึงชอบแล้ว
เริ่มหัวข้อโดย: นายพรนรินทร์ ภูครองหิน ที่ 01-08-2021, 00:01:37


นิติกรพรขอนำเรียนกรณีศึกษาการที่นายอำเภอฟ้องอธิบดีกรมการปกครองกรณีลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรงสั่งไม่ฟ้องคดีอาญา เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายอำเภอ ก.และเป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวนมีหน้าที่ควบคุมการสอบสวนคดีอาญาที่เกียวกับความผิดฐานล่าสัวต์ป่าคุ้มครองไว้ในครอบครองและความผิดที่เกี่ยวข้อง แต่นายอำเภอ ได้ทำความเห็นควจสั่งฟ้องเฉพาะผู้ต้องหารายอื่นรวม 8 คน และเห็นควรสั่งไม่ฟ้องพันตำรวจโท ธ.โดยไม่พิจารณาพยานหลักฐานให้รอบครอบ ทั้ง ๆ ที่เป็นคดีที่ไม่มีข้อยุ่งยาก จึงเป็นการใช้ดุลพินิจในทางคดีต่ำกว่ามาตรฐานของการเป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวน ทำให้ไม่สามารถนำคนผิดมาฟ้องลงโทษ ก่อให้เกิดผลเสียหายและกระทบต่อภาพลักษณ์ของกรมการปกครองและกระทรวงมหาดไทย ดังนั้น การลงโทษตัดเงินเดือน จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว 💥(ค้นโดยนิติกรพร)💥 01/08/2564 https://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/admcase/Document/judgement/PDF/2560/03011-600023-1F-631127-0000671817.pdf