ชมรมนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น:เว็บไซท์อันดับ๑ของวงการท้องถิ่น

คุยเฟื่องเรื่องงานนิติการ => เกี่ยวกับงานคลัง => ข้อความที่เริ่มโดย: admin ที่ 24-07-2021, 13:30:24

หัวข้อ: พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
เริ่มหัวข้อโดย: admin ที่ 24-07-2021, 13:30:24
(http://www.dla.go.th/upload/ebook/ebook/2017/4/8473_1.jpg)

 http://www.dla.go.th/upload/ebook/column/2017/4/8473_10664.pdf