::<<ชมรมนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น>>::

เกี่ยวกับการทำงานที่น่าสนใจ => กระดานความรู้ฝ่ายวิชาการชมรมฯ => กระดานความรู้จากนิติกรพร => ข้อความที่เริ่มโดย: นายพรนรินทร์ ภูครองหิน ที่ 07-07-2564, 03:06:52

หัวข้อ: สตง.เข้าตรวจสอบพบว่าจัดซื้อที่ดินแพงกว่าราคาท้องตลาดให้นายกเทศมนตรีรับผิดละเมิด
เริ่มหัวข้อโดย: นายพรนรินทร์ ภูครองหิน ที่ 07-07-2564, 03:06:52
(https://scontent.fkkc1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-9/202973526_5760118147392652_1061381546724934644_n.jpg?_nc_cat=103&ccb=1-3&_nc_sid=825194&_nc_eui2=AeFO7Memj8r7AYH3iI07XPSquRHyhx_wGMy5EfKHH_AYzBfiNIOo2iXQcoTz-eNxSjs-pBK1FT9wAmgGMH2f1Dv9&_nc_ohc=b1l1QK_mhKYAX9diw3k&_nc_oc=AQn0q8NKFd0UkBrbDMPo3mKccR0EHFoGRdIetewGtCbJSzQoTeUEJVoStAUXKDdogyg&_nc_ht=scontent.fkkc1-1.fna&oh=67ae81761e1b3bd0a32a69576e84f71e&oe=60EBEB4F)

นิติกรพรขอนำเรียนกรณีศึกษาการที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้เข้าตรวจสอบพบว่าจัดซื้อที่ดินแพงกว่าราคาท้องตลาดจึงให้นายก เทศมนตรีและผู้ที่เกียวข้องรับผิดทางละเมิดต่อมามีคำสั่งให้นายก เทศมนตรีและผู้ที่เกียวข้องรับผิดทางละเมิดกรณีที่จัดซื้อที่ดินแพงกว่าราคาท้องตลาดจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย ดังนั้น ให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าว 🔥(ค้นโดยนิติกรพร)🔥 07/07/2564

https://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/admcase/Document/judgement/PDF/2557/01012-571033-1F-640323-0000678283.pdf