ชมรมนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น:เว็บไซท์อันดับ๑ของวงการท้องถิ่น

ผลงานเด่นนิติกรท้องถิ่น/และงานในมาตราฐาน => งานดี กิจกรรมเด่น เป็นแบบอย่าง => ข้อความที่เริ่มโดย: admin ที่ 03-10-2019, 14:58:28

หัวข้อ: นิติกร สายเกษตรกร ที่ประสบผลสำเร็จด้านผลผลิตดีเด่นในวันนี้ จตุพงษ์ ตาเปียง
เริ่มหัวข้อโดย: admin ที่ 03-10-2019, 14:58:28
(https://scontent.fbkk5-6.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/69357868_2391836957519345_2025362253007552512_n.jpg?_nc_cat=101&_nc_eui2=AeE-kJ59oGhSFlrpr5p_xQY8iY1pHhgSqwwEeR9jGxhqctvPy2dybfUoEWE5NF1pVR83yxPK50w5W9FIvwk8domBaRjNxhKyhMclD4QyxxgTHg&_nc_oc=AQlgELHWWbUY0nioMjNwEtPUDHuoVVS08kel4i96smpa4UMXGaEuCoIppzeMC4d3qXU&_nc_ht=scontent.fbkk5-6.fna&oh=ceac5df5507de538cecf45c3687dd46c&oe=5E22E8AE)
เอ่ยชื่อ จตุพงษ์  ตาเปียง หรือ เอ็กซ์ หลายคนอาจจะไม่รู้จัก ท้องถิ่นมีทั้งหมด เจ็ดพันกว่าแห่ง นิติกร ประมาณ สามพันกว่าคนทั่วประเทศ แต่ คอลัมภ์ของเราจะหยิบยกเอา นิติกรที่มีผลงาน ดีเด่น อาชีพเสริม หรือื่นๆ ที่สามารถเป็นแบบอย่างอันดี ให้แก่บุคคลอื่น
    จตุพงษ์ ตาเปียง เป็นนิติกร หนุ่ม ใน อปท.แห่งหนึ่ง ที่จังหวัดเชียงราย ดีกรีปริญญาโทนิติศาสตร์บัณฑิต ผู้เดินตามรอยพ่อ แนวเศรษ๗กิจพอเพียง 
     เขาประสบผลสำเร็จในด้านการเกษตร ไม่ว่าจะเป็นการปลูกผักหวานป่า ที่เป็นที่ต้องการของตลาดเป็นอย่างมาก มีผู้คนมากมายสั่งจอง ทั้งยอดผักหวาน กิ่งตอน มากมาย

(https://scontent.fbkk5-8.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/69867809_2406208672748840_3053939957564440576_n.jpg?_nc_cat=106&_nc_eui2=AeHvhmcYDZ12rne5bfmOfsC60fM6ua7pQ60jTpxjt46pI48anF5oCIWsE4lmzCz7faxvQpWkIy9_gNVwkGGPyubdQUGrpr9eDZFusuz8_rqppQ&_nc_oc=AQm1zwb8J7p1no6YVTTeoBS8azQ58cL8-eWVLYE5iz8gMEoK6Drpjiaa4tV8eQReryU&_nc_ht=scontent.fbkk5-8.fna&oh=9854a1e96d3efb3147a275cde58c0293&oe=5E205AE0)
รวมไปถึง สื่อมวลชนได้มานำเสนอเป็นข่าวไปแล้ว  https://www.matichon.co.th/sme/news_74026 (https://www.matichon.co.th/sme/news_74026)

https://farmerspace.co/20180407-2/ (https://farmerspace.co/20180407-2/)เป็นสิ่งที่ใฝ่ฝันของใครต่อใครหลายๆคนที่อยากจะมีอาชีพแบบนี้ ในวัยเกษียน   ไผ่กิมซุง  ขายทั้งหน่อ และ ต้น
(https://scontent.fbkk5-8.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/69215650_2390042341032140_1041263122393858048_n.jpg?_nc_cat=106&_nc_eui2=AeGl1ODpnUW5lKtshRGzS46mhKBSHHG2xtgx5p14J3bpuTJHPSSRQTZ7B71gYPJDetTTaqTC9jW9lk05I8ptrRyWsZnmJY-5JP4d8X7TToTsMw&_nc_oc=AQn2oX95hUhKQ3mPuSoZj-h0dlYczR7Nhssh2XRgUpdhrYEQqHRv24AWGhDr4FNomv4&_nc_ht=scontent.fbkk5-8.fna&oh=f69a8c4c58680be8acd1a3fd6e53ef0c&oe=5E3C7A80) ปลูกอีกหลายๆอย่าง อาทิ เช่น ไผ่ฟ้าหม่น (https://scontent.fbkk5-7.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/70510513_2426431187393255_8410487164701245440_n.jpg?_nc_cat=107&_nc_eui2=AeENAO2KjQcSQH5yTM4k_giFVqAi6ZlQngbcXiG05qXCE2KnYRSQz7d0D5tqz03vDGbmyk_muwnlPJX0QxDqKjXVGJZBnVKSRVMpfcCvR0Icdg&_nc_oc=AQlq-YYLt6VI6aE_L-Yf1Dcysp-1hK6FzLcgJr2AiQbJPx00iAEcrP5R8DQynFX3jRE&_nc_ht=scontent.fbkk5-7.fna&oh=afe6d7732c97551d2908d5a080adc762&oe=5DF5A068)

ไผ่รวกหวานยอดเพชร  (https://scontent.fbkk5-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/68757168_2381967011839673_452303718906331136_n.jpg?_nc_cat=111&_nc_eui2=AeFCJ3UvzW1PLn-myizWg6-MDDNVYESiZW4HSXxz70cnAj0msvmK75pgqfTdu2BB2gj2b_QfNg3LcUBEuyRZletQ-uoMetfEWvnK1rYR0MjMbg&_nc_oc=AQlXFEL71aB5bLKaTdiqQ3OfTgYvSfsdjMUGCg5YLMCYwGgHE5SekxbpxPKJqVXeLkc&_nc_ht=scontent.fbkk5-3.fna&oh=3f7974755691ac725a0fd276a88b7838&oe=5E354222)
 
สละอินโด  (https://scontent.fbkk5-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/68332585_2372496562786718_6351843454930124800_n.jpg?_nc_cat=109&_nc_eui2=AeH_t1XMMD9P7q1z0OUHvw4vNvGFMLREeHllt8FyjIjcLzf61WZY3d8CAsKGJnVsXfDEpcQJcUGJSQZdWn-S4m-3hkt4VasMrRp9FWkccq4V-w&_nc_oc=AQkvZeyWTRIdP2vCEcniBDuKaTZ5VLKrIb8n1MZZJFxHjsElkOK-KMxCbsKLayMp_G4&_nc_ht=scontent.fbkk5-1.fna&oh=36f3b8bca5c19b9b7cc8a452201a1bb7&oe=5DF733A7)
(https://scontent.fbkk5-6.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/68844335_2372497272786647_1444392171590385664_n.jpg?_nc_cat=102&_nc_eui2=AeHlZGG9r3G3A3IMJ8XUWSJqEQoABq-DBFz0nVb6MrkNIwAuSJRIsmi5_umqcN1aQ2XUB5zuyKCdJnucMxWQfDczOwy2HpvC8q6XvpLuwI8RGA&_nc_oc=AQks3t01SPqESYN01ycE87ruAUtsiAl1qNtfLekPtd_ZegOORsAdqYloRmoYpJytRKw&_nc_ht=scontent.fbkk5-6.fna&oh=8284a4b1fa0ac634b174713de635f03a&oe=5E297147)


ความสุขของเด็กๆ ทำกิ่งตอนผักหวานป่า (https://scontent.fbkk5-7.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/66203802_2309584219077953_8704659211495145472_n.jpg?_nc_cat=107&_nc_eui2=AeH8nBZZT4LPCpcDuWjGC6ITG1wrZcXpYAVaqhppDSh4n-3ui1p2JIDt30ADIwVBjXmfBmfOFU92k285RWf32lreFL1eXdgW3LXvbMiYwqDSmg&_nc_oc=AQm94T6GzY38qHu6SbVpsIoOGRpNWMFKhnSlbdCIueaK2gwlokGeSWzt3xFQF9thJTE&_nc_ht=scontent.fbkk5-7.fna&oh=2a8886121594e8d06f873c38a073e470&oe=5E3902B8)

ลำใย (https://scontent.fbkk5-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/67972885_2362442770458764_3979977620031799296_n.jpg?_nc_cat=111&_nc_eui2=AeGa1ugBegcAwwrlMvNDaeuQ7eX55HkkAr3VcTmziW7bEnbGVRpxkLCZSflyarB3m1b7mtayEWAJrXErMd0oMZyLNdbMMnVg4fXmhdRnruSxgQ&_nc_oc=AQmsoaLk2ZxxtFJtT-i_lodgSE6hpsfxbu3IFq1KEhz_A0QpwCWPU-AoTWA3mCtS090&_nc_ht=scontent.fbkk5-3.fna&oh=419add056d1fc2c4a132ab9247f618be&oe=5E3B9554)

ชะอม (https://scontent.fbkk5-4.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/67618211_2348766521826389_1869303319227269120_n.jpg?_nc_cat=103&_nc_eui2=AeEwX9sIpULmaq2_YFr4EEjbHbCKXQnc_s2H9cpDtO6pNQizMPQZj7HB7pM9-VPQX7gRdzIR01DIY0RdyRHRsIGPLD_lt-LQJHbOTDe3KpBfkQ&_nc_oc=AQm4fX11JJL1W9qYQajWRZpu-ZL3_UAzevQvaeLTMBQOVtbC3trga_dnIGe2NvtpR94&_nc_ht=scontent.fbkk5-4.fna&oh=a907cc34b681070ca681bc4de0fd712b&oe=5E20CABE)

หวาย  (https://scontent.fbkk5-4.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/67365528_2347070128662695_7611435012113563648_n.jpg?_nc_cat=103&_nc_eui2=AeFtoj4SPPKoPVvFyIlgVKpm7i9cHbWZv2EE6hP1bOCENGGJpnmgeoDHhT7fkOCclUD-5zVn4R-6m0qCkbSEASdNk5P71Rkn0gpaVty2SCuJXw&_nc_oc=AQm25j57XgmlkbSiMfD9b45xF1FIA3q7wsdqIZkdYbE9_mgf5NP_cIVyMUjBZdOkPAs&_nc_ht=scontent.fbkk5-4.fna&oh=ca0bb6f7d1b4934d3163ab33e989e1c8&oe=5DF73A2B)

กระทกรก  (https://scontent.fbkk5-8.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/69767086_2415003788535995_989695464410447872_n.jpg?_nc_cat=106&_nc_eui2=AeFFyKo8Sv-0h8Tjlk9X8JBLdUay95dxEAu2rTeuvkfAKoK53I5Um_JNWne3nnL8_380P6T4RqU_2R1VAxxJtXcKrsepXCzB3seQ-St-ylIedg&_nc_oc=AQkDnyYRB3kKs6DxeIid1FtOuW0HiljCrKb1giV1QtYt_v8VNb143I4RZc9U7kA2gng&_nc_ht=scontent.fbkk5-8.fna&oh=c061593fc7f8a4a74a1d3144021c3836&oe=5E214C6B)ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานไหนๆ ทั้งพระภิกษุสงฆ์ ก็เดินทางมาดูงาน (https://scontent.fbkk5-5.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/70893841_2439967622706278_5641603791435333632_n.jpg?_nc_cat=100&_nc_eui2=AeFjG2rlIsrKPVUknPH15uvkhVzLYktOXy-O77xJ9H_oPTcK_07F6U2KhfufpewHxEh-LIDCjJZk29MsimEQgNq9ZcOdcTXPLda1Fj8hNQoAxg&_nc_oc=AQlDv4UqIHQ4YET6vAsnUg8h9QGDD6rA0ZLa0aXOKj3oUIrGe7dyeg7K5c1IcSeLZ58&_nc_ht=scontent.fbkk5-5.fna&oh=6df067ad285d0c8801143092ac0257d4&oe=5DEFDCD4)
(https://scontent.fbkk5-5.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/70714208_2439968369372870_5289577491487260672_n.jpg?_nc_cat=104&_nc_eui2=AeG8EjVfynxg5YCElG3ENwhWd1cGQEI3-DuXOTJip1J0QYdk3dFaCtum02v8Y_K1URqftnDjXkv8eW1f8WUAwy_rNliDz1m0MW5daVO7wfA0Iw&_nc_oc=AQnH8XTMddJ86TMYwMD85O7QpOwqe44Q-VhcsQbE6RPlW9XDCbnotKlxJGLuw3Qt0zE&_nc_ht=scontent.fbkk5-5.fna&oh=cc68311899ed8f6a2fb246e007998735&oe=5E340E1A)

เห็ดเยื่อไผ่ที่เกิดเองโคนกอไผ่กิมซุง  (https://scontent.fbkk5-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/69536054_2405040092865698_3866474789883346944_n.jpg?_nc_cat=109&_nc_eui2=AeHS_UGfyKk_ccCinVB5V7oorjUW1g3e6KC5JFTPYll5RcR0Y-GI9WzVghfutI2I2d-0IktLzCcyA18LUNONJ4M5mWPe9lH1mydoMLGJHR-qCQ&_nc_oc=AQlPWs1AAoLLsNV2hGJSVOrxNdH4OYJCa2qNcARBLzicm4h0GwGcxllgCQ2NBG3mRtU&_nc_ht=scontent.fbkk5-1.fna&oh=8df2e0fb63111fd632521a74849daa73&oe=5E30AA92)

อาชีพเสริมที่สร้างความสุขในครอบครัว ไม่เบียดเบียนใคร (https://scontent.fbkk5-7.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/70352537_2427181113984929_2351823073658798080_n.jpg?_nc_cat=107&_nc_eui2=AeFXHJ5DhK1r7KM9z_UtWsXj5hSgv_VrNc6WyeEqIWUjGUbx6sS9xN6RimYiMuguX0TjyJHWrCio4jOcKrXXNlt4MX-DLMgpFQlT3Q-hhYeOSA&_nc_oc=AQnIbpJJnyulZ_LUeixFkP4dO8I6mpYRu7rE_J0Wwar98NrnNkAj77GccKBWlWk3vmk&_nc_ht=scontent.fbkk5-7.fna&oh=256cac602f531c79e7e96b0137c70232&oe=5E21CF05)

ผักหวานป่าใต้ต้นลำใยพี่เลี้ยง (https://scontent.fbkk5-5.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/69354667_2396220730414301_5013074115515383808_n.jpg?_nc_cat=104&_nc_eui2=AeFMwVEbngMFJRn_IVvsGNw3YEdYo4L7uANqlDafbYEuTUnY9s6qUNdi50q4l79QK3fx4AGRCFpc7ZZsGak6Y3ckoV8UWTPnS7jN3PdZLimImQ&_nc_oc=AQks9SD9W5nHH04gzWfK0waYb-fPE38FRir-FdolOcMbxtiFTdG6Zkk2hwAxXsZ95wY&_nc_ht=scontent.fbkk5-5.fna&oh=8773c6aecfae87878fde4d34555b9afe&oe=5E3CC20A)

สักวัน เวบมาสเตอร์ จะเดินตาม แต่จะเป็นแนวทางไหน รอติดตามตอนต่อไป

โจ๋  เรนเจอร์ รายงาน