::<<ชมรมนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น>>::

เกี่ยวกับการทำงานที่น่าสนใจ => กระดานความรู้ฝ่ายวิชาการชมรมฯ => กระดานความรู้จากนิติกรพร => ข้อความที่เริ่มโดย: นายพรนรินทร์ ภูครองหิน ที่ 17-07-2562, 16:24:42

หัวข้อ: พิพาทเกี่ยวกับสัญญาก่อสร้างประปาหมู่บ้าน
เริ่มหัวข้อโดย: นายพรนรินทร์ ภูครองหิน ที่ 17-07-2562, 16:24:42
นิติกรพรขอนำแนวทางศึกษาการที่ห้างหุ้นส่วนจำกัด อ.ฟ้ององค์การบริหารส่วนตำบลไม้ ก.คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาก่อสร้างประปาหมู่บ้านต่อมาถังน้ำแตกจึงให้ผู้รับจ้างชดใช้ค่าเสียหายพร้อมกับค่าปรับและดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ ก.ภายใน 90 วัน (ค้นโดยนิติกรพร อ.30/2562) http://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/admcase/Document/judgement/PDF/2556/01012-560612-1F-620222-0000636154.pdf