::<<ชมรมนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น>>::

เกี่ยวกับการทำงานที่น่าสนใจ => กระดานความรู้ฝ่ายวิชาการชมรมฯ => กระดานความรู้จากนิติกรพร => ข้อความที่เริ่มโดย: นายพรนรินทร์ ภูครองหิน ที่ 17-07-2562, 15:58:18

หัวข้อ: คำสั่งให้ผู้ใหญ่บ้านและกำนันชอบแล้ว
เริ่มหัวข้อโดย: นายพรนรินทร์ ภูครองหิน ที่ 17-07-2562, 15:58:18
นิติกรพขอนำเรียนการที่กำนันทำร่้ายร่างกายผู้อื่นจึงยอมรับสารภาพให้เรื่องจบศาลลงโทษปรับ 500 บาท ต่อมาผู้ว่าราชการจังหวัด ส. แต่งตั้งกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงประพฤติตนไม่เหมาะสมและบกพร่องในทางความประพฤติ จึงมีคำสั่งให้พ้นจากตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านและกำนันชอบแล้วยกฟ้อง. (ค้นโดยนิติกรพร อ.46/2562http://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/admcase/Document/judgement/PDF/2559/01012-590056-1F-620211-0000635596.pdf