ส่งหัวข้อ "หนังสือจากประธานชมรมถึง รมต.กระทรวงมหาดไทยกรณีนิติกรบางระจัน ถูกทำร้าย" ถึงเพื่อน