ส่งหัวข้อ "www.nitikon.com นิติกรดอทคอม เวบไซทอันดับ๑ ของวงการท้องถิ่น นับแต่ปี ๒๕๔๗ เวบเดียวในประเทศไทย" ถึงเพื่อน