ส่งหัวข้อ "ส.ค.ส. ๒๕๕๓ จากพี่ธีรเดช ประธานชมรม" ถึงเพื่อน