ส่งหัวข้อ "ส.ค.ส. ๒๕๕๒ จากพี่ธีรเดช ประธานชมรม" ถึงเพื่อน