ส่งหัวข้อ "ส.ค.ส. ๒๕๕๐ จากพี่ธีรเดช ประธานชมรม" ถึงเพื่อน