ส่งหัวข้อ "สอบถามเรื่องค่าปรับงานก่อสร้าง" ถึงเพื่อน