ส่งหัวข้อ "ข่าวเก่า พตก เอามาเก็บไว้ในบอร์ดใหม่ " ถึงเพื่อน