ส่งหัวข้อ "ผลงานทำ พ.ต.ก. ขอรบกวนสอบถามท่านผู้รู้ เกี่ยวกับผลงานทำ พ.ต.ก.ดังนี้ 1.จะต้องเป็นผลงานในหน่วยงานต้น" ถึงเพื่อน