ส่งหัวข้อ "ไปเป็นหัวหน้าสำนักดีป่าว ตอนนี้ผมใกล้ครบกำหนดที่จะสามารถสอบเปลี่ยนสายงานได้แล้ว ประกอบกับหัวหน้าสำน" ถึงเพื่อน