ส่งหัวข้อ "สงสัยใช้เว็บบอร์ดกันไม่เป็นหายหมดเลย" ถึงเพื่อน