ส่งหัวข้อ "การที่องค์การบริหารไม่ต่อสัญญาจ้างให้กับพนักงานจ้างอ้างครบสัญญาจ้างจึงชอบแล้ว " ถึงเพื่อน