ส่งหัวข้อ "พิพัฒน์ วรสิทธิดำรง ปลัดนักสู้แห่งลุ่มน้ำปิง ขอชิงชัยตัวแทน ก กลาง ท้องถิ่น" ถึงเพื่อน