ส่งหัวข้อ "แจ้งจับนายก อบต.โหด บีบคอข้าราชการสาว เหตุไม่ตรวจรับงานสร้างถนน งบกว่าล้านบาท" ถึงเพื่อน