ส่งหัวข้อ "พนง.จ้างฯถูกจับกุมคดียาเสพติด ต้องตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงก่อนแล้วส่ง ก จังหวัด" ถึงเพื่อน