ส่งหัวข้อ "ผู้บริหาร ข้าราชการท้องถิ่น เป็น จนท ควบคุมโรค โควิด" ถึงเพื่อน