ส่งหัวข้อ "พนง.เทศบาล มีคำพิพากษาจำคุก ขาดราชการเกิน 15 วัน ต้องตั้งกรรมการสอบวินัยหรือไม่ สิ้นสุดสภาพวันต้องคำ" ถึงเพื่อน